Modele courrier caf

Modèle CAF je nástroj řízení kvality, který bytvořen speciálně Pro podmínky organizací veřejného sektoru. Je výsledkem spolupráci ministrů států eu odpovědných za veřejnou správu a OD Roku 2000, kdy Byla představena jeho První verze, je evropským institutem Pravidelné správy (IEAP) dále rozvíjen. Základem modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci Jednak identifikovat její Silné stránky, Jednak získat Přehled Aktivit vedoucích k trvalému zlepšování její výkonnosti. Použití modelu CAF je ve srovnání s ostatními modely TQM poměrně snadné, takže je vhodné zvláště Pro organizace, které s řízením kvality začínají. Le CAF est un outil facile à utiliser et gratuit pour aider les organisations du secteur public à travers l`Europe à utiliser des techniques de gestion de la qualité pour améliorer leurs performances. Le CAF est un outil de gestion de la qualité totale (TQM) qui est inspiré par les principaux modèles de qualité totale en général, et par le modèle d`excellence de la Fondation européenne pour la gestion de la qualité (EFQM) en particulier. Il est spécialement conçu pour les organisations du secteur public, en tenant compte de leurs caractéristiques. Modèle CAF je medzinárodne uznávaný nástroj na samohodnotenie špecificky určený pré organizácie verejnej správu, tiež známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality (modèle CAF-cadre commun d`évaluation). Vyvinutý bol na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pré verejnú správu v Maastricht. JEJ hlavným cieľom Bolo, aby sa organizácie verejnej správy začali sa orientovať na rozvíjanie kvality, linkbuilding efektívnosti, vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, aby sa zameriavali na riešenie znižovaniu úloh v r.

g. zákazníka/občana a aby organizácie umožňovali zamestnancom rozvíjať sa. Súťaž je založená na hodnotení podľa modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF (cadre commun d`évaluation) a hodnotí ako výsledky organizácie (Spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, prínosy pre spoločnosť a kľúčové výsledky výkonnosti) zodpovedajú predpokladom , vytvoreným vrcholovým manažmentom organizácie prostredníctvom stratégie a plánovania, manažérstvom ľudských zdrojov, partnerstiev, finančných prostriedkov, systémov manažérstva a procesov.